Termeni si conditii de utilizare

CUPRINS:

 1. Termeni generali
 2. Utilizarea Serviciilor oferite de catre Asociatia Civic Alert
  • 1. Reguli generale
  • 2. Inregistrarea sesizarilor
 3. Drepturile asupra Site-ului si Aplicatiei
 4. Nota de informare privind protectia datelor personale
 5. Legatura cu alte site-uri
 6. Limitarea raspunderii
 7. Modificarea Termenilor si Conditiilor
 8. Legea aplicabila. Litigii

1. Termeni generali

PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR SITE-ULUI www.airalert.ro ESTE NECESAR SA CITESTI SI SA ACCEPTI ACESTI TERMENI SI CONDITII IN TOTALITATE. VIZITAREA IN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CA ESTI DE ACORD CU ACESTI TERMENI SI CONDITII.
1.1. Termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.airalert.ro (denumit in continuare „Site-ul”) si a aplicatiei pentru mobil „aircasting” (denumita in continuare „Aplicatia”) (denumite in continuare „Termeni si Conditii”) stabilesc regulile obligatorii aplicabile oricarei persoane fizice si/sau juridice care viziteaza ori acceseaza Site-ul, Aplicatia de mobil ori care utilizeaza, in orice mod, serviciile oferite prin intermediul Site-ului (în cele ce urmeaza „Serviciile”) de catre Asociatia Civic Alert (denumita in continuare „ACA”). Site-ul este operat de catre Asociatia Civic Alert in numele sau si pentru si în numele Global Magic SRL, compania care a acordat Asociatiei Civic Alert un drept de utilizare a soft-ului Microsoft Azure. Asociatia Civic Alert este operator de date cu caracter personal inscris în Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 37398. Aplicatia „aircasting” poate fi descarcata în mod gratuit de orice utilizator din aplicatia Google Play. Conditiile de folosire a acestei aplicatii sunt cele postate pe site-ul Google Play. AirCasting este o platforma open-source, end-to-end, folosita la nivel international de cei care vor sa contribuie la masurarea, colectarea, afisarea si distribuirea informatiilor referitoare la mediu si sanatate, prin intermediul dispozitivelor mobile.

1.2. Prin „utilizator” se intelege orice persoana fizica si / sau juridica care acceseaza Site-ul sau care utilizeaza, in orice mod, Serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

1.3. Utilizatorul declara in mod expres si intelege ca orice accesare si/sau utilizare Serviciilor si / sau informatiilor oferite de catre Site sau Aplicatie reprezinta acceptul sau deplin, expres si neconditionat pentru respectarea oricaror prevederi din Termeni si conditii si a oricaror modificari ale acestora asa cum se regasesc publicate pe Site.

1.4. Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acestea atrage obligatia Utilizatorului respectiv de a inceta de indata accesarea Site-ului sau a Aplicatiei.

2. Utilizarea Serviciilor oferite de catre ACA

2.1. Reguli generale

2.1.1. www.airalert.ro este o platforma care preia informatiile transmise de utilizatori prin intermediul Aplicatiei, catre platforma Aircasting.org cu privire la probleme de mediu – aer, componenta aer în localitati si în afara localitatilor etc.
Utilizatorul se poate conecta la AirCasting Android App pentru a înregistra si transmite în mod direct catre platforma „aircasting” date de sanatate si de mediu, inclusiv: nivelul de particule PM2,5 din aer, temperatura, umiditatea si nivelul de sunet înregistrat de microfonul telefonului. Aceste date, prelucrate în platforma „aircasting” sub forma hartilor în care se identifica gradul de poluare pe zone geografice, se preiau si pot fi vizualizate de utilizatori pe Site.
În situatia în care, Utilizatorul doreste sa sesizeze organele administratiei publice abilitate si/sau Garda de Mediu si/sau alte organisme ale administratiei locale cu atributii în domeniul calitatii aerului, pentru rezolvarea acestora precum si urmarirea emiterii raspunsurilor de catre aceste autoritati, Utilizatorul poate sa contacteze ACA. Pentru ca sesizarile sa fie luate în considerare, Utilizatorul trebuie sa completeze datele din formularul de contact aflat pe Site, respectiv nume, prenume, adresa email si numar de telefon. Utilizatorul accepta in mod expres ca transmiterea formularului de contact reprezinta acceptul deplin, expres si neconditionat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de catre Utilizator de catre ACA, a oricaror prevederi din Termeni si conditii si a oricaror modificari ale acestora.

2.1.2. Informatiile din formularul de contact vor fi procesate de catre ACA în scopuri de: educatie civica, statistic, asigurari/reasigurari, monitorizare/securitate persoane si/sau bunuri publice/private, prevenire si suport în reprimarea unor fapte infractionale.

3. Drepturile asupra Site-ului

3.1. Continutul si elementele de grafica ale Site-ului , dar fara a se limita la acestea, tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor Serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma catre utilizatori (prin vizualizare directa pe Site sau Aplicatie, prin newslettere etc.) apartin ACA si partenerilor sai si reprezinta continutul Site-ului.

3.2. Continutul Site-ului , indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip, poate fi utilizat numai in scopuri personale, de catre Utilizator. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in alte scopuri, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al ACA. Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia de catre terte persoane sau de catre utilizatori si/sau ACA efectuate in alte scopuri decat cele precizate mai sus.

3.3. Prin accesul la Site, Utilizatorul intelege ca:
a) nu poate colecta datele personale ale celorlalti Utilizatori ai Site-ului si nici nu poate restrictiona accesul altor Utilizatori la diferite zone sau tipuri de continut din Site;
b) nu poate folosi orice programe, dispozitive automate sau orice procedee manuale pentru a monitoriza sau copia paginile Site-ului sau continutul lor, fara o autorizatie scrisa anterioara din partea ACA;
c) nu poate folosi niciun dispozitiv, incluzand dispozitive software sau subrutina, care sa interfereze sau sa incerce sa interfereze cu buna desfasurare a functionarii Site-ului.

4. Nota de informare privind protectia datelor personale

4.1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, ACA, in nume propriu, in calitate de operator de date cu caracter personal, dar si ca imputernicit al Global Magic SRL, va procesa in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori prin formularul de contact si se va asigura ca cerintele minime de securitate privind procesarea datelor cu caracter personal sa fie respectate si de catre partenerii sai, in calitatea lor de persoana imputernicita si de catre Global Magic SRL. Utilizatorii inteleg si accepta ca datele cu caracter personal pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre ACA a Serviciilor , precum si in scopul prelucrarii de catre ACA a acestor date si informatii personale in scop jurnalistic, in vederea efectuarii de studii de piata, transmiterii de materiale promotionale specifice operatiunilor de marketing on-line, realizarii de catre ACA a activitatilor permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari din partea Utilizatorilor respectivi. Inregistrarea pe Site sau în Aplicatie sau utilizarea Serviciilor presupune luarea la cunostinta a scopurilor prelucrarii mai sus mentionate si reprezinta acordul expres si neconditionat ca datele personale sa fie folosite de catre ACA în aceste scopuri.

4.2. Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii beneficiaza de dreptul de informare, de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Aceste drepturi sunt detaliate mai jos la pct.4.8., sub-pct.2.2.

4.3. Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si sa solicite motivat stergerea acestora. Utilizatorii inteleg si accepta ca stergerea datelor lor personale va fi urmata de stergerea contului lor din sistem si de imposibilitatea de a accesa toate Serviciile oferite de ACA.

4.4. Pentru exercitarea drepturilor conferite de Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, fiecare Utilizator poate face o cerere in scris in acest sens, pe care sa o trimita prin posta la adresa Bucuresti, Str. Transilvaniei nr.54, ap.2, camera 1, sector 1, cu mentiunea „Pentru echipa civicalert.ro”, sau prin e-mail la adresa alerta@civicalert.ro.

4.6. ACA este operator de date cu caracter personal inscris in registrul general de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 0027754.

4.7. Acorduri si declaratii conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, asumate de catre Utilizator

 • 1. Acorduri
 • 1.1. Prin prezenta inteleg sa imi exprim in mod expres si neconditionat acordul ca pe termenul necesar prestarii serviciilor, ACA si imputernicitii sai sa prelucreze informatiile indicate la pct. A de mai jos inregistrate pe numele meu in evidentele proprii (astfel cum termenul de „prelucrare” este definit de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare), pentru realizarea Serviciilor oferite de catre ACA astfel cum acestea sunt definite în Termenii si Conditiile de utilizare
 • 1.2. Inteleg si sunt de acord ca datele cu caracter personal si informatiile colectate sa fie prelucrate si in scop de marketing, statistic, jurnalistic de catre ACA si/sau Global Magic SRL, în calitate de operator cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Natiunile Unite,nr.3, bl.109 , sc.2, ap.38.
 • 1.3. La incheierea operatiunilor de prelucrare a informatiilor indicate la pct. 1.5 de mai jos, imi exprim in mod expres consimtamantul ca, ACA sa arhiveze informatiile indicate la pct. 1.5 de mai jos inregistrate pe numele meu in evidentele proprii precum si sa transfere aceste informatii catre orice alt operator si/sau imputernicit în sensul legii, in conditiile garantarii de catre ACA a faptului ca prelucrarile ulterioare vor avea scopuri similare celor in care s-a facut prelucrarea pentru care imi dau consimtamantul prin prezentul acord.
 • 1.4. Inteleg si sunt de acord ca informatiile prelucrate sunt:
  a) date cu caracter personal avand functie de identificare*
  *cuprinde informatii legate de numele si prenumele clientului, numar de telefon, adresa e-mail.
 • 1.5. Prin prezenta inteleg sa imi exprim in mod expres si neconditionat acordul cu transferul in afara Romaniei a datelor cu caracter personal mentionate la pct. 1.5. de mai sus, respectiv cu prelucrarea in regiunea geografica EU, respectiv in Irlanda, in solutia cloud Microfost Azure pusa la dispozitie de catre Microfost Ireland Operations Ltd, Carmenhall Road Sandyford, Dublin 18, Ireland, prin Global Magic SRL, solutie care ofera conditiile minime de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • 2. Declaratii
 • 2.1. Declar pe propria raspundere ca mi-au fost furnizate de catre ACA informatiile prevazute la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a caror semnificatie o inteleg si mi-o insusesc pe deplin.
 • 2.2. Am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv:
  a) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la ACA la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre aceasta si scopul în care sunt utilizate. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre ACA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se va mentiona modul in care solicitantul doreste sa ii fie comunicate informatiile (o anumita adresa, inclusiv adresa de posta electronica, sau printr-un serviciu care de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face numai personal);
  b) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere, pentru motive justificate si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre ACA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie, precum si modul in care solicitantul doreste sa ii fie comunicate informatiile (o anumita adresa, inclusiv adresa de posta electronica, sau printr-un serviciu care de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face numai personal);
  c) Dreptul de opozitie: dreptul de a ma opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia mea particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre ACA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei, precum si modul in care solicitantul doreste sa ii fie comunicate informatiile (o anumita adresa, inclusiv adresa de posta electronica, sau printr-un serviciu care de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face numai personal);
  d) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a solicita retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte in privinta mea, adoptata exclusiv in baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul meu sau orice alte asemenea aspecte;
  e) Dreptul de a ma adresa justitiei: dreptul de a ma adresa instantei competente pentru apararea drepturilor garantate de lege si repararea oricarui prejudiciu suferit in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal;
  f) Dreptul de a ma adresa autoritatii de supraveghere: dreptul de a face plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, pentru apararea drepturilor garantate de lege.

Am citit cele enuntate mai sus înainte de utilizarea Serviciilor oferite de ACA si declar ca sunt de acord cu aceste acorduri si declaratii.

5. Legatura cu alte site-uri

5.1. Utilizatorii inteleg si accepta ca Site-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet considerate de ACA utile in legatura cu continutul Site-ului , dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa.

5.2. ACA este absolvita de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe aceste site-uri de internet, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre ACA. Includerea unei legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre ACA. In momentul in care Utilizatorii acceseaza aceste site-uri de internet inteleg si accepta cele mentionate mai sus.

6. Limitarea raspunderii

6.1. In scopul respectarii prevederilor legale in materie, a drepturilor ACA si / sau a tertelor parti, si pentru o cat mai buna derulare a serviciilor puse la dispozitie prin intermediul Site-ului, ACA are dreptul exclusiv ca, la cererea autoritatilor competente ale statului sau la cererea unei persoane care justifica un interes legitim, sa suspende sau restrictioneze in orice mod accesul anumitor utilizatori la toate si / sau orice Servicii, sectiuni ale Site-ului, daca buna functionare a Serviciilor este pusa în pericol, sau activitatea utilizatorului incalca sau pot incalca in orice mod Termenii si conditiile, prevederile legale in vigoare si/sau drepturile unei terte parti.

6.2. Utilizatorii Site-ului si Aplicatiei inteleg si accepta ca furnizarea Serviciilor poate fi afectata de anumite conditii obiective, precum si ca Serviciile sunt oferite potrivit principiului „asa cum sunt” si „asa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. Utilizatorii inteleg si absolva ACA de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea Site-ului sau „aircasting”, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciilor, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a ACA.

6.3. Utilizatorii Site-ului si Aplicatiei inteleg si absolva ACA de orice raspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau in aplicatia „aircasting” sau prin intermediul Serviciilor, precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de catre autorii acestor mesaje publicitare.

7. Modificarea Termenilor si Conditiilor

7.1. ACA isi rezerva dreptul de a modifica, oricand si in orice mod, orice sectiune de pe Site, potrivit propriei sale optiuni discretionare, fara a fi obligata sa justifice in vreun mod modificarea, fara nicio notificare prealabila si fara a fi obligata sa indeplineasca alta formalitate fata de utilizatori.

7.2. Utilizatorii acceptata in mod expres ca simpla utilizare sau accesare a Serviciile oferite de catre ACA semnifica acceptarea deplina si neconditionata a modificarii sau modificarilor operate în Termeni si Conditii. In orice situatie in care utilizatorii au obiectiuni sau rezerve fata de oricare dintre prevederile din prezentul acord, au obligatia de a inceta de indata utilizarea Serviciilor de catre ACA.

8. Legea aplicabila. Litigii

8.1. Drepturile si obligatiile Utilizatorilor Site-ului si ale ACA, prevazute de Termenii si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare.

8.2. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta.